حاشیه‌های مسابقات قهرمانی جهان کوراش

رقابت‌های قهرمانی جهان کوراش در حالی با نایب قهرمانی ایران به پایان رسید که هنوز حاشیه‌های آن ادامه دارد.