دستگاه تصفیه آب همراه

به همت جمعی از جوانان دستگاه تصفیه آب همراه در تهران و شهرستان‌ها عرضه شد.