هر 15 دقیقه نوازش، 30 دلار!

یک تاکسی در کالیفرنیا گربه ای به شما تحویل میدهد و شما برای 15 دقیقه گربه نوازی گربه ملوس؛ 30 دلار میپردازید. این کار برای آرامش اعصاب مشتریان می باشد.