موشن گرافی اهدای زندگی

هرکس جان یک نفر را نجات دهد به مانند آن است که جان تمام مردم را نجات داده است. کاری از پایگاه اطلاع رسانی متن زندگی http://matnezendegi.ir/content/1309