از خیمه داره میاد بیرون - محمود کریمی

کلیپ مداحی حاج محمود کریمی بنام از خیمه داره میاد بیرون