خیلی جالبه این سگ ها نمیتونن این مارو شکار کنن

کلیپ زیبای هجوم سگها به یک مار و دفاع مار از خودش