رقص آذری - دانشگاه تهران - میلاد امام علی

اجرای گروهرقص آذربایجانی اوتلار تهران به سرپرستی توحید حاجی بابایی در دانشگاه تهران به مناسبت جشن میلاد حضرت علی
اطلاعات بیشتر وارتباط با گروه : www.azeridance.com