صنايع دستي: هنر عبا بافی

هنر عبا بافی هنری با قدمت بسیار زیاداست که در شهرستان های کویری از جمله نایین و کوهپایه اصفهان بدست استادان این حرفه بافته می شود. در شهرستان نایین 20 کارگاه و در کوهپایه 4 کارگاه مشغول به این فعالیت در این کار هستند. عبا از پشم شتر یا پشم گوسفند که بعد از چیده شدن ، شستشو و حلاجی می شود و به وسیله ی دستگاه ماکو به نخ تبدیل و توسط دستگاه بافته می شود به دست می آید. البته پس از این مراحل در دستگاه پرداخت پرز گیری و در مرحله آخر اتو می شود. عبا در بین کشورهای عربی همچون عربستان، سوریه، عراق و ... خواهان بسیار زیادی دارد. لازم به ذکر است عبا از جمله پوشش های قدیمی است که در فصل زمستان برای جلوگیری از سرما استفاده می شده است.