گونه هاي جانوري: حلزون

حلزون ها جانورانی از رده نرم تنان هستند . این جانوران با وجود آنکه بسیار شگفت انگیزند ولی کمتر مقابل دوربین به نمایش در آمده اند. این تصاویر گوشه ای از زیبایی های زندگی این جانور را نشان می دهد .