گونه هاي جانوري: قوچ

گوسفندان وحشی با شاخ های بلند حلزونی شکل قوچ هستند ماده ها یا میش ها شاخ های کوتاه تری دارند قوچ و میش که بیشتر در دامنه ها و تپه ها بسر می برند اغلب صبح و غروب چرا می کنند و ساعات گرم روز را در بین بوته ها و سایه ی صخره ها به استراحت می پردازند . قوچ های جوان و قوی می توانند با چند میش جفت گیری کنند . آخر پاییز و اولین روزهای برفی کوهستان زمان جفت گیری گوسفندان وحشی است . قوچ و میش وحشی از گونه های بارز اکثر زیستگاه های کوهستانی و کوهپایه ای ایران است، معمولا در تمام سال قوچ ها (نر ها) در گله های جدا از میش ها (ماده ها) و قوچ های نابالغ زندگی می کنند، ولی در اواخر پاییز این گله ها مخلوط شده و قوچ های بالغ به تشکیل حرمسرا پرداخته و گهگاه درگیری هایی در بین قوچ ها مشاهده می شود. قوچ و میش وحشی در ایران در فرم های ظاهری متفاوتی دیده می شوند، ولی این گونه در شمال شرق ایران به اوریال مشهور است. قوچ اوریال، بزرگترین انواع قوچ و میش در ایران است .