گونه هاي جانوري: خرچنگ

خرچنگ‏ها از خانواده سخت پوستان هستند.شکمشان کاملا در زیر بدنشان پنهان است. بدن آنها از پوسته‌ای سخت پوشیده شده‌است. و اغلب دارای یک جفت چنگال هستند. خرچنگ‏ها در تمام اقیانوس‏های جهان یافت می‏شوند اما برخی نیز در آب‏های شیرین و همچنین درون خشکی به ویژه در مناطق گرمسیری نیز زیست می‏کنند. اندازه خرچنگ‏ها بسیار متنوع است.. خرچنگ‏ها همه چیز خوار هستند آنها به ویژه از جلبک و سایر غذاها دیگر شامل نرم‏تنان ،کرم‏ها‏ ،سخت پوستان دیگر ، قارچ‏ها‏ و باکتری‏ها‏ و خرده غذاهایی که در دسترسشان باشد تغذیه می‏کنند. در آبهای خلیج فارس نیز انواع مختلفی از خرچنگ ها زندگی می کنند .مردم جنوب، به خرچنگ سنگو یا سینگو می گویند. خلیج فارس زیستگاه انواع سینگوها است که از آن جمله می توان به سینگو آدمی، سینگو گلکری، سینگو شه یوب، سینگو باکمال، سینگو گاری، سینگو ملا، سینگو مرجان و خرچنگی که رنگ قرمز دارد، اشاره کرد.