گونه هاي جانوري: حواصیل سفید

حواصیل سفید از مهاجران چهار فصل استان مرکزی است که احتمالا جوجه آوری ندارد. اندازه اش 90 سانتی متراست که گردن و منقار بلند و بدن سفید رنگ دارد ، منقارش در زمستان زرد ، نارنجی و در تابستان سیاه رنگ است. نر و ماده اش همشکل است و می تواند روی گلها و ماسه های ساحلی راه برود و با منقار نیزه مانندش ماهیان ، دوزیستان ، نرمتنان و حتی جوندگان کوچک را شکار کند. حواصیل سفید پرنده ای سفید و آرام است.