گونه هاي جانوري: مار

مار، نوعی حیوان خزنده است که خودش را با خزیدن به جلو می‌کشد. در جهان نزدیک به بیش از ۴۰۰۰ نوع مختلف مار وجود دارد که در خشکی، زیر زمین، در آب و گاهی هم بر روی درختان زندگی می‌کنند. مارها قادرند بسیار سریع حرکت کنند و اغلب شناگران خوبی هستند. همه مارها گوشتخوارند و طعمه خود را توسط حس بویایی و یا حس ارتعاش شکار می کنند. آنها شکار خود را با جابه جا کردن آرواره پایینی و گشودن دهان بطور وسیع به یکباره می بلعند. مارها مانند دیگر خزندگان تخم می گذارند. کشور ما به ویژه در بخشهای مرکزی بعلت کویری بودن و خشک بودن این مناطق محل مناسبی برای زندگی برخی مارها می باشد که عمدتا خطرناک هستند، مانند انواع افعی ها از جمله افعی شاخدار، تیر مار ، مار جعفری ، گرزه مار و برخی دیگر. مارها در عین حال که حیواناتی خطر ناک و مهاجم هستند بسیار ترسو نیز میباشند، اگر به انها زیاد نزدیک نشوید و یا در موقعیت مناسبی قرار داشته باشید که مار نتواند به شما حمله کند این حیوان به سرعت سعی به فرار می کند.