گونه هاي جانوري: میمون

میمون ها از پستانداران بسیار با هوش هستند.عموما" دید خوبی دارند و دستهای پنج انگشتی دارند که برای گرفتن اشیاء مناسب است. آن ها با داشتن دستان بلند و دم دراز به راحتی از درختان بالا می روند و از این شاخه به آن شاخه می پرند. میمون ها بیشتر روی درختان زندگی می کنند، بعضی ها فقط از پوشش های گیاهی، میوه ها و تخم پرندگان تغذیه می کنند و دیگران، هم گیاهخوار و هم گوشتخوار هستند. از مهمترین و برجسته ترین صفت اختصاصی و عالی آنها می توان از توانایی راست نشستن، راست ایستادن و حتی راست راه رفتن روی دو پا می توان نام برد.