گونه هاي جانوري: یوزپلنگ آسیایی

یوز پلنگ از گونه های نادر و شدیدا در خطر انقراض كشور ما است كه در كشور های دنیا تقریبا مشاهده نمی شود و فعلا در بخش كویر مركزی ایران و قسمت شرق ایران دیده می شود . جالب است بدانید تنها در جهان كمتر از 50قلاده یوزپلنگ وجود دارد و روز 9 شهریور به نام روز حفاظت از یوزپلنگ آسیایی نامگذاری شده است . از خصوصیات اصلی این حیوان می شود به بدن كشیده و خا لهای تو پُر روی بدن اش اشاره كرد، ظاهر حیوان بیشتر شبیه ی سگ تازی است .حیوان ،حیوانی دونده است .پنجه های اش برخلاف سایر گربه سانان تا شونده نیست و خط اشكی كه روی گونه اش وجود دارد از زیر چشم اش تا پایین گونه اش كشیده میشود صدا ی اش بیشتر شبیه صدای پارس سگ است سرعت آن بسیار زیاد است میتواند از سرعت صفر كیلومتر ظرف چند ثانیه به 100 كیلومتر برسد.شكل ویژه ی دمی كه دارد این قابلیت را به او می دهد كه با همان سرعت دور بزند ؛یوزپلنگ به انسان حمله نمی كند و در قدیم به عنوان حیوان دست آموز در اختیار انسان بوده چنانچه در تصاویر و نقوش به چشم میخورد .