گنبدهای آجری مهرآباد

در حوالی روستای شادمهر از فاصله ی 3 كیلومتری جنوب نیشابور بود و بر سر راه جاده ی نیشابور به كاشمر دو بنای تاریخی با دو دوره ی تاریخی متفاوت به چشم م یخورد .بنای بزرگ تر كه مصالح آن از آجر و گچ میباشد بر اثر مرور زمان و فرسایش عوامل جوی وانسانی زوایا و سطوح خارجی خود را از دست داده است این بنا دارای پلان 8 ضلعی از خارج و از داخل به صورت فضای 4 ضلعی است .در هر ضلع آن یك ورودی عریض تعبیه شده كه بوسیله ی دیواره ی قطوری مسدود شده است در كف بنا سردابه ای قرار دارد كه حالت صلیبی شكل داشته و به نظر می رسد مقبره ی شخصی كه این بنا به خاطر او ساخته شده در این قسمت جای گرفته باشد واین گنبد در نوع خود از شاهكارهای معماری به شمار می آید كه بر اساس نحوه ی آجر چینی و ابعاد آجرها و تزئین دایره ی گنبد و عدم استفاده از ملات در بند كشی میتوان یكی از آثار با ارزش دوره ی سلجوقی محسوب كرد.گنبد كوچك تركه به فاصله ی 15 متری ذر سمت شمال بنای بزرگ تر قرار دارد. دارای پلان 4 ضلعی از داخل و از خارج 8 ضلعی است و حالت یك 4 طاق را دارد كه ورودی های آن كم عر ولی رفیع میباشد.نمای داخل بنا فاقدتزئینات است . این بنا به احتمال زیاد به روی یك بنای دیگر كه از گل و چینه بوده است ساخته شده كه در قسمت شمالی بنا قسمتی از این دیوار گلی موجود می باشد و به طور حتم دارای…