آیت الله سید حسن مدرس

آیت الله سید حسن مدرس با قامتی استوار و دیدگانی پر فروغ و قدرت درك و تحلیلی كم نظیر از حوادث دوران خویش همچون ستاره ای درخشان در تاریخ جور و ظلم رضا شاهی بود. این سید جلیل القدر در سال 1249 ه.ش در سرابه ی اردستان استان اصفهان دیده به جهان گشود و پس از طی مراحل تحصیل در اصفهان ،نجف و دریافت تأیید مقام اجتهاد به اصفهان برگشت و در حوزه ی علمیه ی این شهر مشغول به تدریس شد . حضور جدی این روحانی مبارز و فعال به عنوان یك نماینده ی متعهد،شجاع و با شهامت به نمادی فراموش نشدنی نمایندگی ملت ایران در مهم ترین كانون تصمیم گیری كشور شد به طوری كه معمار كبیر انقلاب فرمودند كه به مااست تا ابعاد روحی و بینش سیاسی و اعتقادی او را هر چه بهتر بشناسیم زیرا كه او زنده است و الگوی تمام مبارزان است . در پی مخالفت های مكرر و مبارزات و مبارزات سیاسی این ابَر مرد مبارزه دوران سیاه استبداد قاجار و پهلوی با نیرنگ رضا خان حامیان اش از ورود به مجلس هفتم باز ماند و 16 مهر 1307 از تهران به خواف و پس از تحمل 9 سال تبعید به كاشمر منتقل و در شامگاه 27 رمضان مصادف با آذر 1316 به دست عوامل رژیم منحوس پهلوی با امامه اش به شهادت رسید و شبانه و مخفیانه به دور از چشم مردم دفن شد .