فواید گیاه اکیناسه و خواص ان

اکیناسه کارشناسان معتقدند که گیاه اکیناسه مجموعهای از 9 گیاه هم خانواده و از گیاهان بومی آمریکای شمالی ست .3گونه اکیناسه خواص درمانی دارد . این گیاه در درمان سرماخوردگی ، سرفه ، برونشیت ، عفونت دستگاه تنفسی ، و بعضی التهابات موثر است.