گیاه دارویی گل کبود وخواص آن

گیاه کامل - اندام‌هاى رویشى: گل گندم، در محصولات زراعى تابستانه، گیاهى یک‌ساله و در بین محصولات زراعى زمستانه گیاهى دوساله است. ارتفاع آن ده تا هفتاد سانتى‌متر است و توسط بذر تکثیر مى‌یابد. ساقه‌ها شیاردار، منشعب، انشعابات آن بلند و مستقیم و سطح آن پوشیده از کرک است. برگ‌هاى آن نیز داراى کرک‌هاى خاکسترى تا سفیدرنگ بوده و برگ‌هاى پائینى باریک‌تر هستند. برگ‌هاى بالائى سرنیزه‌ای، به طول ۱۰ و پهناى ۶ تا ۱۲ میلى‌متر، داراى دمبرگى کوتاه و یا فاقد دمبرگ هستند. حاشیهٔ برگ‌هاى پائینى داراى لوب‌هاى باریک، طویل و برجسته است. سطح زیرین این برگ‌ها پوشیده از کرک‌هاى نرم، ظریف و پیچیده به شکل تار عنکبوت است. حاشیهٔ برگ‌ها صاف و فقط تعدادى از آنها ممکن است داراى دندانه‌هاى کوتاهى باشند. - اندام‌هاى زایشى: گل‌آذین کلاپرک است و هر کلاپرک در انتهاء دمگل باریک و بلندى قرار گرفته است و حدود ۴ سانتى‌متر قطر دارد. گل‌ها به رنگ آبى درخشان، سفید، ارغوانی، بنفش، صورتى و یا رنگارنگ هستند و گل‌هاى کنارى عقیم و گلبرگ‌هاى بلند آن داراى بریدگى‌هاى عمیق و ستاره‌اى شکل، متصل به هم و قیفى هستند و گل‌هاى داخلى زایا، لوله‌ای، به طول ۸ میلى‌متر و شامل کاسبرگ‌هائى است که بعداً به‌صورت کرک درمى‌آید و همچنین شامل…