افزایش شانس حیات هوشمند با کشف ۵ سیاره به قدمت جهان

ستاره شناسان با استفاده از داده های تلسکوپ فضایی کپلر ناسا موفق به کشف ستاره ای با پنج سیاره شبه زمین شدند. این ستاره با ۱۱.۲ میلیارد سال قدمت، مسن ترین ستاره دارای سیارات شبه زمین به شمار می آید؛ چنین موضوعی نشان می دهد که سیارات شبه زمینی و در نتیجه شانس وجود حیات هوشمند فرا زمینی در سراسر کیهان با قدمتی بیش از ۱۳.۸ میلیارد سال افزایش می یابد.