خرد کردن هندوانه در 20 ثانیه

این فرد در عرض ۲۰ثانیه یک هندوانه کاملاَ از پوست جدا شده را به شما تحویل می دهد.