اتفاق مرگبار در کره موتور سواری

مطمیناً هنرنمایی در کره موتور یا معروف به کره مرگ آشنا هستید. در این کلیپ ۴ موتور سوار در حال تمرین هستند که ناگهان…