آنونس باب اسفنجی بیرون از آب

نقد فیلم «باب اسفنجی بیرون از آب» شخصیت های کارتونی و یک دلفین فضایی در این جستجوی پر از جنب و جوش همبرگرهای آقای خرچنگ این سو و آن سو می روند ........ از آخرین باری که باب اسفنجی شلوار مکعبی را دیدم مدت ها می گذرد. برادرزاده ای دارم که نیازی به نگهداری ندارد و من هم هر از گاهی بعد از تماشای کنسرت با کلی خرت و پرت به خانه شان می روم. و همچنان این موجود زرد درخشان اقیانوس نشین را می بینم که داخل آناناسی زیر دریا زندگی می کند، ماجراجویی های احمقانه ای انجام می دهد که بر جریانات پوچی سوارند و این ها همگی رمز بقای خلوص و خوش بینی وی هستند. فیلم «باب اسفنجی: اسفنجی بیرون از آب» ۹۰ دقیقه پر از هیجان است که فهمیدنش نیاز چندانی به آشنایی با داستان این شخصیت کارتونی تقریبا ۱۵ ساله ندارد. مطمئناً، شباهت هایی (و اشاره هایی برای طرفداران پر و پا قرص) در داستان این دو وجود دارد اما این فیلم در وهله اول هدفش شاد کردن کودکان و روده بر کردن بزرگ ترها است. گرچه تأثیرش بسیار زودگذر است، اما روی هم رفته در طول تماشای فیلم موثر است. دوربین فیلم برداری ابتدا ما را با آنتونیو باندراس، در هیبت انسانی، به عنوان دزد دریایی که مشغول سرقت کتابی درباره روستای بیکینی باتم، محل زندگی باب اسفنجی، است آشنا می کند. راوی ریشوی داستان با لهجه…