شکار مار بوآ بوسیله ی پای انسان

هر جیز عجیب و غریب دیدین یک طرف ، این یکی هم یک طرف . این دیگه واقعا دیگه نوبره ، ببینید آفریقایی ها چه جوری از خودشون به عنوان طعمه برای شکار کردن مار های غول پیکر استفاده می کنند ..