اینم یکی از صحنه های قشنگ فیلم پسران برتر از گل واسه طرفدارای لی مین هو

سریال کره ای پسران برتر از گل