اموزش پزشکی:نحوه کمک رسانی به مصدومان جاده ای

در این برنامه نحوه کمک رسانی به مصدومان جاده ای توضیح داده می شود . تصادفات جاده ای می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد از جمله استفاده نکردن از راهنمای اتومبیل. نحوه کمک رسانی به مصدومان جاده ای بسیار مهم می باشد که شیوه صحیح این کمک رسانی توضیح داده می شود .