شوخی مرگبار با مجری محبوب آقای شهریاری !!!

دراین کلیپ با محمود شهریاری، مجری رادیو و تلویزیون ، شوخی می کنند و به او می گویند که یک بمب در ساختمانی که هستند قرار دارد و ...