آتش سوزی در چادر حجاج مصری بعد از فاجعه منا

آتش سوزی در چادر حجاج مصری بعد از فاجعه منا
بعد از فاجعه ی منا و کشته شدن 2000 حجاج در منا در عربستان حال اتش سوزی چادر حجاج
...