جدیدترین عضو خانواده USB3 در CES 2015 معرفی شد.

جدیدترین عضو خانواده USB3 در CES 2015 معرفی شد.