پر بازدید ترین ویدئو یوتیوب

این فیلم پر بازدید ترین کلیپ در یوتیوب میباشد.