بیماری وحشت انگیز باب اسفنجی فوق العاده تماشایی و جذاب

بیماری وحشت انگیز و ترسناک باب اسفنجی با کیفیتی عالی در این قسمت باب اسفنجی دچار یک بیماری وحشتناک واگیر دار میشود و به بقیه مردم بیکینی باتم انتقال می دهد و در ادامه ماجرایی فوق العاده دیدنی اتفاق می افتد