فرار خرس قهوه ای از خانه

در این فیلم خرس باهوشی را خواهید دید که از طبقه سوم یک ساختمان فرار می کند.