حرکات نمایشی شیخ قطری در کالیفرنیا

در این فیلم یک فراری زرد و یک پورش سفید آرامش خیابانهای منطقه بورلی هیلز را به هم می زنند. یکی از شاهدان که از ساکنان این منطقه است، تأکید کرد: این خودروها با سرعت 130 کیلومتر ممکن است هر لحظه ما را زیر بگیرد.