شکار حیرت انگیز یک ماهی

این ویدئو دقت حیرت انگیز یک ماهی برای شکار طعمه‌ای بیرون از آب را نشان می دهد که چگونه طعمه را شکار می کند کلیپی که حتی اگر پیش‌تر دیده باشید، مرورش لذت‌بخش است.