بیت الله عباسپور درخاک آرمید

بیت الله عباسپور قهرمان بدنسازی و پرورش اندام ایران به علت بیماری سرطان درگذشت
روحش شاد و یادش گرامی باد