هیدن پری: دگرسازی ژنیتیکی پشه‌ مالاریا به منظور مبارزه با بیماری مالاریا ( TED 2012 )

همه ساله در دنیا، 200 تا 300 میلیون عارضه ابتلا به مالاریا و پنجاه تا صد میلیون عارضه ابتلا به "تب نوبه" مشاهده می شود. پس چرا تاکنون راهی‌ برای انهدام این حشره نیافته ایم؟ هیدن پری (Hadyn Parry) راه حل فریبنده‌ای عرضه می‌کند: دگر سازی ژنیتیکی پشه‌ نر و عقیم کردن آن و به دنبال آن رها سازی حشره نر عقیم شده در طبعیت، به منظور انهدام گونه‌های بیماریزای آن.