سوپر پاس بیل

این بازی در فصل 2014-2015بوده .
بیاید نگاهی به گذشته داشته باشیم.
در این بازی بیل حرکت میکنه و...
راستی رئالی ها لایک ونظر فراموش نشه.