دونقطه | اما و اگرهای توافق

یاسر جبرائیلی، برای دومین بار میهمان ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در هفدهمین قسمت از «دونقطه» به تشریح ابعاد خوب و بد توافقنامه «برجام» و اما و اگرهای اجرایی آن می پردازد.
«دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته‌ای می پردازد.
شماره جدید این ویدئو در گفتگو با یاسر جبرائیلی، کارشناس مسائل سیاسی و معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس، توسط سفیرفیلم تهیه شده است.