راتین رها - اجرای زنده آهنگ عشق منی

اجرای زنده آهنگ عشق منی از راتین رها در هشتم مردادماه ۱۳۹۴ در دومین جشنواره قرعه کشس یک میلیون تومانی شرکت به آفرید در شهرستان زرند