مقام امام علی (ع) بالاتر از انبیاء الهی..

گلچینی از سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور راجبه عظمت امام علی(ع)...