دونقطه | حد یقف فشار آمریکا کجاست؟

قسمت سیزدهم «دونقطه» در قالب گفتگوی ویژه «دونقطه پلاس» و با حضور مقام معظم رهبری منتشر شد.
سیزدهمین قسمت ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» میزبان رهبر انقلاب است. ایشان در این ویدئو به تبیین اندیشه دشمن در تحمیل فشار به ایران می پردازند.

«دونقطه» در قالب مقاله ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته ای می پردازد.