تشییع باشکوه پیکر مطهر شهدا در تهران

گزارشی از تشییع باشکوه پیکر مطهر شهدا با حضور گسترده مردم تهران حضور پرمضمون مردم در یکی از به‌ یاد ماندنی‌ ترین حوادث انقلاب