امام جمعه بغداد: سردار سلیمانی افتخاری برای جهان تشیع

اظهارات بسیار مهم عالم برجسته عراق درباره سردار قاسم سلیمانی و تحولات منطقه