قطعه بسیار زیبا MI FAVORITA MAZURKA | علیرضا نصوحی

در بسیاری از کتب گیتار کلاسیک آهنگساز این اثر ناشناس هنوان شده است . این اثر از جمله قطعاتی ست که در اکثر کتاب های گیتار کلاسیک وجود دارد .