آموزش تعویض سیم گیتار

در این فیلم شما نحوه صحیح بستن سیم گیتار را آموزش می بینید. جهت مشاهده فیلم های آموزشی بیشتر به وبسایت www.irchord.ir مراجعه بفرمایید.