دانلود آهنگ دیگه کی رضا بهرام

دانلود آهنگ دیگه کی رضا بهرام
https://bamiseda.ir/?p=23767
ترانه و شعر آهنگ دیگه کی رضا بهرامدیگه کی میخواد بعد تو اون موجای موهامو

برام شونه کنه دیگه کی میخواد رو گل چشام

پروانه بشه پر بزنه و خونه کنهتکست آهنگ دیگه کی رضا بهرام