آیا صدپا نیش می زند؟

صدپاها آرواره هایی قوی برای گاز گزفتن دارند و برای شکار کردن علاوه بر استفاده از آرواره های خود، زهر را نیز به بدن طعمه تزریق می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این بندپا و نحوه از بین بردن آن با ما در ارتباط باشید.
www.mihansam.com
09145562020 _ 04432251817