عمق فلزیاب تفکیک دار فرکانسی

عمق فلزیاب تفکیک دار فرکانسی
عمق فلزیاب تفکیک دار فرکانسی که دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد به دلیل بکارگیری جریان فرکانس در انتشار و دریافت زیاد میباشد و این دسته فلزیاب تفکیک دار فرکانسی در زمینه عملیات جستجو ثبات و قدرت بالائی را دارا است و عامل اصلی ان طراحی مدار این دسته فلزیاب طبق اصول رادار فرکانسی میباشد که فلزیاب تفکیک دار فرکانسی میتواند فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی باشد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34