قیمت زعفران در عید قربان

در عید قربان قیمت هر کیلو زعفران چند است؟
قیمت فروش زعفران در عید و روند افزاشی نداشته است.
برای خرید زعفران و دریافت لیست قیمت زعفران می توانید با کارشناسان ما در ارتباط شوید.
واحد فروش زعفران 09120658535
دفتر فروش ایران 02136295608
نمایندگی فروش زعفران 09120867903
دپارتمان صادرات 0031613963190
دفتر اروپا 0031107511761
شرکت الماس زعفران جهان
Almaszaffran.ir
Saffron King Business Company
Saffronkiing.com