دوران کودکی سرزمینی است که هیچ کس در آن نمی میرد

دوران #کودکی سرزمینی است
که هیچ کس در آن نمی میرد …

#خاطرات دوران کودکی
مانند خواب و رویاست

رویایی که اگر چه دور است
اما #حقیقت جدایی ناپذیر #زندگی ماست


#خاطرات_دوران_کودکی

#بچگیامون #بچگی #حس_خوب #یادش_بخیر #دلتنگی #عکس_نوشته #دلنوشته#جدایی #دوری #جملات_ناب #جملات_آموزنده #جملات_زیبا #نوستالژی #کليپ #متن_خاص #غصه_نخور #حرف_دل #تنهایی

#عمرسلطانی #ناصرسلطانی

#nasersoltani81
#omersoltani81